BurnFree.Org คืออะไร?

เราเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่พยายามยุติการเผาผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างปัญหาหมอกควันทั่วประเทศไทย เป้าหมายของเราคือเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าการเผาไหม้เป็นวิธีเดียวที่จะกำจัดเศษซากพืชผลและทำให้คาร์บอนในดินมีเสถียรภาพ เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีแนวทางอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ที่ไม่เพียงสร้างมลพิษน้อยลงแต่ยังให้ผลกำไรมากกว่าด้วย

 • เราต้องการให้ประชาชนมีจุดยืนและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางการเกษตร และหยุดการเผาพืชผลที่ไม่จำเป็นซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในอากาศที่เราหายใจ

 • เราต้องการให้ฟาร์มเปลี่ยนพฤติกรรมและค้นพบวิธีการทำฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับการกำจัดซากพืชผลรวมถึงการปรับแร่ธาตุและการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน

 • เราต้องการให้ตลาดกำหนดมาตรฐานใหม่ที่ตระหนักถึง ‘การทำฟาร์มที่ปราศจากการเผา’ เป็นวิธีแก้ปัญหามลพิษควันที่เกิดจากการเผาไหม้ทางการเกษตร

รัฐบาลไทยตระหนักดีถึงภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมนี้ แต่ทุกๆ ปี แม้จะมีคำสั่งห้ามและขู่ว่าจะดำเนินคดีในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ฟาร์มส่วนใหญ่ยังคงเพิกเฉยต่อ ‘คำเตือน’ ของรัฐบาลและฝ่าฝืนคำเตือนนั้น เราไม่สามารถรออีกต่อไปเพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ว่างเปล่า เราไม่เห็นความพยายามร่วมกันใดๆ ในการบังคับใช้นโยบาย ‘ไม่เผาไหม้’ และนี่คือที่ที่เรา (คุณ) เข้ามา…

It really comes down to respect for others. Our air is a shared resource and selfish burning hurts everyone.

Ryan Chappell • Chiang Mai business owner

กลยุทธ์ของเรา

กลยุทธ์ของเราคือการส่งเสริมให้ประชาชนเลือกอาหารและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มที่ ‘ปลอดการเผา’ เราทุกคนทราบดีว่าอุปสงค์เป็นตัวกำหนดอุปทาน แต่แทนที่จะใช้ราคาเป็นตัวกำหนด เราเชื่อว่าคุณภาพอากาศควรเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์

สังเกตแบบจำลองอุปสงค์และอุปทานของเรา และดูว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งใดและจะเข้าร่วมกับเราได้อย่างไร คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • สาธารณะและประชาชนทั่วไป

  คุณต้องการคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นในช่วงฤดู ​​’เผาทิ้ง’ ทางการเกษตร (ธันวาคม-เมษายน) หรือไม่?

  คุณสามารถเรียกร้องให้ฟาร์มหยุดการเผาไหม้ทางการเกษตรและคุณจะเห็นระดับมลพิษทางอากาศลดลงอย่างมากทั่วประเทศไทย

  เราต้องพูดออกมา ไม่ใช่แค่เสียงเดียว แต่เป็นเสียงของชาติ ประเทศที่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนและสามารถส่งข้อความถึงผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  เข้าร่วมกับเราและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางการเกษตรเพื่อหยุดการเผาไหม้ซากพืชผลที่ไม่จำเป็นซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในอากาศที่เราหายใจ

 • คุณเป็นฟาร์มที่สนใจและกำลังทำเกี่ยวกับการเกษตรที่ปลอดการเผาไหม้หรือไม่?

  เข้าร่วมกับเราและเราจะเผยแพร่ฟาร์ม / องค์กรของคุณที่นี่ – คุณจะได้รับการยอมรับว่าเป็นฟาร์มที่ทำการเกษตรที่ปราศจากการเผาไหม้ สนับสนุนเหตุผลของเราและสนับสนุนเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นทั่วประเทศไทย

 • FOOD RETAIL / MARKET PLACE [these would be links on the diagram and then a separate page to each]

  คุณต้องการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศไทยหรือไม่?

  คุณสามารถสนับสนุนเราได้โดยเลือกฟาร์มที่ทำการเกษตรที่ปราศจากการเผาไหม้

  จัดสรรโซนผลิตภัณฑ์พิเศษ ‘ปลอดการเผา’ ในร้านค้าของคุณ

  ให้ความรู้แก่สาธารณชนถึงความสำคัญของการเกษตรปลอดการเผาไหม้

  เรียกร้องให้เกษตรกร/ซัพพลายเออร์เปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศดีขึ้นทั่วประเทศไทย

  เข้าร่วมกับเราและมีส่วนทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นทั่วประเทศไทย

สาธารณะและประชาชน

ประชาชนสามารถเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตด้วยการทำฟาร์มปลอดการเผาไหม้ เพื่อเป็นการกดดันทางอ้อมทั้งฟาร์มและผู้ค้าปลีกให้สนับสนุนการทำฟาร์มปลอดการเผาไหม้

ร้านค้า

ในอนาคตการกดดันทางอ้อมนี้จะเปลี่ยนความต้องการของสินค้าที่ผลิตด้วยการทำฟาร์มที่ปราศจากการเผาไหม้

เกษตรกรรม

ด้วยแรงกดดันจากสาธารณะ ประชานชนทั่วไปและร้านค้าปลีก ฟาร์มจำนวนมากขึ้นจะได้รับการสนับสนุนให้ตกลงการทำการเกษตรที่ปลอดจากการเผาและผลิตสินค้าด้วยแนวทางปฏิบัติที่ปราศจากการเผา >UNIFIY COLORS