BURN FREE THAILAND

MAKE A DIFFERENCE

Our Mission
Donate now

เรื่องสำคัญสำหรับเราในตอนนี้

ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเกษตร และบรรดาผู้ที่หันหลังให้กับปัญหามลพิษควันที่เกิดจากการเผาไหม้ทางการเกษตรทั่วประเทศไทย

การเผาไหม้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและป่าไม้ในปัจจุบันเป็นสาเหตุหลักของโรคระบบทางเดินหายใจและโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับควันซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ไม่ดีและอายุขัยที่สั้นลง

การทำฟาร์มแบบเผาทิ้งพืชผลช่วยให้ฟาร์มบรรลุเป้าหมายทางการเงินและรับประกันผลกำไรที่มากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร แต่ผลกระทบด้านมลพิษที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์ล่ะ?

เนื่องจากระดับอนุภาค PM2.5 ที่สูงขึ้นในแต่ละปี เราจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะ:

เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ

เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับควัน รวมทั้งโรคซึมเศร้า

• เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID19

• เกิดอาการกำเริบของโรคหรือความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนนำไปสู่อัตราการตายที่สูงขึ้น

กลยุทธ์ของเรา
0
Registered Farms
0
Tons Co2 Eliminated
0฿
Donated

สิ่งที่คุณทำได้

เคารพธรรมชาติ ~ เคารพผู้อื่น

ภารกิจของเรา

เราเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่พยายามยุติการเผาผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างปัญหาหมอกควันทั่วประเทศไทย เป้าหมายของเราคือเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าการเผาไหม้เป็นวิธีเดียวที่จะกำจัดเศษซากพืชผลและทำให้คาร์บอนในดินมีเสถียรภาพ เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีแนวทางอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ที่ไม่เพียงสร้างมลพิษน้อยลงแต่ยังให้ผลกำไรมากกว่าด้วย

เราต้องการให้ประชาชนมีจุดยืนและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางการเกษตร และหยุดการเผาพืชผลที่ไม่จำเป็นซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในอากาศที่เราหายใจ

เราต้องการให้ฟาร์มเปลี่ยนพฤติกรรมและค้นพบวิธีการทำฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับการกำจัดซากพืชผลรวมถึงการปรับแร่ธาตุและการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน

เราต้องการให้ตลาดกำหนดมาตรฐานใหม่ที่ตระหนักถึง ‘การทำฟาร์มที่ปราศจากการเผา’ เป็นวิธีแก้ปัญหามลพิษควันที่เกิดจากการเผาไหม้ทางการเกษตร

รัฐบาลไทยตระหนักดีถึงภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมนี้ แต่ทุกๆ ปี แม้จะมีคำสั่งห้ามและขู่ว่าจะดำเนินคดีในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ฟาร์มส่วนใหญ่ยังคงเพิกเฉยต่อ ‘คำเตือน’ ของรัฐบาลและฝ่าฝืนคำเตือนนั้น เราไม่สามารถรออีกต่อไปเพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ว่างเปล่า เราไม่เห็นความพยายามร่วมกันใดๆ ในการบังคับใช้นโยบาย ‘ไม่เผาไหม้’ และนี่คือที่ที่เรา (คุณ) เข้ามา…

ภารกิจของเรา

BurnFree.Org คืออะไร?

เราเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่พยายามยุติการเผาผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างปัญหาหมอกควันทั่วประเทศไทย เป้าหมายของเราคือเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าการเผาไหม้เป็นวิธีเดียวที่จะกำจัดเศษซากพืชผลและทำให้คาร์บอนในดินมีเสถียรภาพ เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีแนวทางอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ที่ไม่เพียงสร้างมลพิษน้อยลงแต่ยังให้ผลกำไรมากกว่าด้วย

• เราต้องการให้ประชาชนมีจุดยืนและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางการเกษตร และหยุดการเผาพืชผลที่ไม่จำเป็นซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในอากาศที่เราหายใจ

• เราต้องการให้ฟาร์มเปลี่ยนพฤติกรรมและค้นพบวิธีการทำฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับการกำจัดซากพืชผลรวมถึงการปรับแร่ธาตุและการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน

• เราต้องการให้ตลาดกำหนดมาตรฐานใหม่ที่ตระหนักถึง ‘การทำฟาร์มที่ปราศจากการเผา’ เป็นวิธีแก้ปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ทางการเกษตร

รัฐบาลไทยตระหนักดีถึงภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมนี้ แต่ทุกๆ ปี แม้จะมีคำสั่งห้ามและขู่ว่าจะดำเนินคดีในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ฟาร์มส่วนใหญ่ยังคงเพิกเฉยต่อ ‘คำเตือน’ ของรัฐบาลและฝ่าฝืนคำเตือนนั้น เราไม่สามารถรออีกต่อไปเพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ว่างเปล่า เราไม่เห็นความพยายามร่วมกันใดๆ ในการบังคับใช้นโยบาย ‘ไม่เผาไหม้’ และนี่คือที่ที่เรา (คุณ) เข้ามา…

คุณจะช่วยได้อย่างไร

การเลือกซื้อสินค้าจากฟาร์มที่ได้รับสัญลักษณ์ปลอดการเผา เท่ากับคุณกำลังช่วยสนับสนุนฟาร์มและร้านค้าให้จัดหาสินค้าที่ปฏิบัติตามแนวทางปลอดการเผา เรายังต้องการเวลาและเงินทุนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและส่งเสริมพันธกิจของเรา ติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำว่าคุณจะช่วยได้อย่างไร